تماس با ما

تماس با ما

آدرس فروشگاه :  لاله زار جنوبی کوچه بوشهری مجتمع تهران الکتریک طبقه زیر همکف پلاک ۶ مدیر فروش احمد والی
همراه ۰۹۱۲۲۲۷۵۲۸۹ – ۰۹۱۲۹۵۱۷۶۹۷
تلفن فروشگاه ۰۲۱۳۳۹۰۱۴۷۹
تلفن فروشگاه ۰۲۱۳۳۹۷۴۸۰۳
تلفن فروشگاه ۰۲۱۳۶۶۱۳۹۰۵

آدرس فروشگاه :  لاله زار جنوبی کوچه بوشهری مجتمع تهران الکتریک طبقه زیر همکف پلاک ۶ مدیر فروش احمد والی